درباره دکتر مجتبی گرجی

دكتر مجتبي گرجي متولد سال ١٣٤٧ تهران ،فارغ التحصيل رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال ٧٤ نفر دوم آزمون كشوري در سال ٧١ 

تخصص:

فوق تخصص رشته خون و سرطان 

افتخارات :

دريافت بورد تخصص داخلي در سال ٨٤ از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز


دريافت بورد فوق تخصص رشته خون و سرطان از دانشگاه تهران در سال٨٩

مسولیت ها :


مدرس ممتاز رشته داخلي بمدت ١٠ سال براي همكاران رزيدنت و پزشكان عمومي


رييس بخش خون و سرطان بيمارستان شهيد رحيمي


رييس بخش پيوند سلولهاي بنيادين بيمارستان رحيمي


مسئول درمان تسكيني بيماران سرطاني


عضو انجمن سرطان اروپاESMO


عضو ارشدپيوند سلولهاي بنيادين درموسسه رويان


داراي مقالات متعدد در سرطانهاي رايج خوني و سرطانهاي رايج ايران

دکتر مجتبی گرجی