نظر دکتر گرجی در باره سرطان تیروئید

سرطان تیرویید

سرطان   تیرویید

سرطان زمانی شروع می‌شود که سلول‌ها در بدن شروع به رشد خارج از کنترل می‌کنند. سلول ها تقریباً در هر بخشی از بدن می‌توانند تبدیل به سرطان شوند،

و می‌توانند به نواحی دیگر بدن گسترش یابد.سرطان تیروئید سرطانی است که در غده نیرویید  شروع می‌شود.

بیشتر بخوانید