چگونه از گرفتن سرطان جلوگیری کنیم

چگونه از سران فرار کنیم ؟

چگونه از سران فرار کنیم ؟

هنگامی که پیشگیری از سرطان در ذهن خطور می‌کند عقل سلیم چنین می‌گوید، بیش از ۴۰٪ سرطان‌ها ناشی از سبک‌ غلط زندگی از قبیل سیگار کشیدن، پرخوری و ورزش نکردن است

بیشتر بخوانید