بیماری های شایع مردان

چند نمونه از بیماری های مردان

چند نمونه از بیماری های مردان

بیماری‌های مردانه را بشناسید:
مردان از لحاظ تفاوت‌های ساختار بدنی، هورمونی، خصوصیات جنسیتی و شغلی نسبت به خانم‌ها در برابر بعضی از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و مشکلات بهداشتی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند، بنابراین بعضی از بیماری‌ها در آقایان بیشتر از خانم‌ها دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید