تنفس نادرست

تنفس نادرست مانع سلامتی

تنفس نادرست مانع سلامتی

تنفس صحیح تاثیرات مهمی بر سلامتی ما میگذارد می تواند باعث افزایش سلامت روحی و جسمی ما شود در صورتی که تنفس نادرست عوارض ناخوشایندی برای بدن به همراه داشته و باعث بروز اختلالات خواب، انواع سردرد، احساس خستگی و افسردگی در بدن خواهد شد. سلامت بافت های بدن به اکسیژن بستگی دارد. هدف از تنفس نیز این است که اکسیژن لازم برای ادامه حیات ارگان ها وارد خون شود. تنفس نادرست اثرات منفی روی سلامت روح و جسم دارد.

بیشتر بخوانید

تنفس نادرست مانع سلامتی

تنفس نادرست مانع سلامتی

تنفس صحیح تاثیرات مهمی بر سلامتی ما میگذارد می تواند باعث افزایش سلامت روحی و جسمی ما شود در صورتی که تنفس نادرست عوارض ناخوشایندی برای بدن به همراه داشته و باعث بروز اختلالات خواب، انواع سردرد، احساس خستگی و افسردگی در بدن خواهد شد. سلامت بافت های بدن به اکسیژن بستگی دارد. هدف از تنفس نیز این است که اکسیژن لازم برای ادامه حیات ارگان ها وارد خون شود. تنفس نادرست اثرات منفی روی سلامت روح و جسم دارد.

بیشتر بخوانید