سرطان پوست

روش هایی برای جلوگیری از سرطان پوست

روش هایی برای جلوگیری از سرطان پوست

جدی ترین تهدید نور خورشید ، افزایش احتمال ابتلا به سرطان پوست است. هر چند که فقط یک نوع از این سرطان  بسیار خطرناک است، اما انواع دیگر غیر از آن نیز می توانند علاوه بر پوست نقاط دیگر بدن را نیز مورد تهاجم قرار دهند. متاسفانه، عدم رعایت نکات مهم، امروزه آمار مبتلایان به سرزان پوست را در کشور ما به طور غیرمنتظره ای بالا برده است.
در این مطلب، از تجربه چهار درماتولوژیست مبتلا شده  به سرطان پوست، جهت افزایش آگاهی در زمینه جلوگیری از سرطان پوست، کمک می گیریم.

بیشتر بخوانید

روش هایی برای جلوگیری از سرطان پوست

روش هایی برای جلوگیری از سرطان پوست

جدی ترین تهدید نور خورشید ، افزایش احتمال ابتلا به سرطان پوست است. هر چند که فقط یک نوع از این سرطان  بسیار خطرناک است، اما انواع دیگر غیر از آن نیز می توانند علاوه بر پوست نقاط دیگر بدن را نیز مورد تهاجم قرار دهند. متاسفانه، عدم رعایت نکات مهم، امروزه آمار مبتلایان به سرزان پوست را در کشور ما به طور غیرمنتظره ای بالا برده است.
در این مطلب، از تجربه چهار درماتولوژیست مبتلا شده  به سرطان پوست، جهت افزایش آگاهی در زمینه جلوگیری از سرطان پوست، کمک می گیریم.

بیشتر بخوانید