كانسر چیست

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟

سرطان نامی است که به مجموعه ای از بیماری های مرتبط با هم داده می شود. در تمام انواع سرطان، برخی از سلول های بدن بدون توقف و تقسیم شدن به بافت های اطراف گسترش می یابند

بیشتر بخوانید